Colourblind 2009-2010

These paintings were to be a kind of anti-intellectual statement influenced strongly by Josef Capek, whose retrospective was, at that time, on at the Prague castle. There was no one particular painting there which I could profess to have loved but the feeling of elation I felt on leaving stayed with me for days. I wanted to touch on that unfettered innocence and bright youthfulness which leapt from Capek's work with no hint of artistic propaganda.

Barvoslepý  2009-2010

Tyto obrazy měly být jakýmsi anti-intelektuálním prohlášením silně ovlivněným Josefem Čapkem, jehož retrospektiva byla v té době vystavěna na Pražském hradě. Nebyl tam žádný konkrétní obraz, o kterém bych mohl tvrdit, že jsem se hned zamiloval, ale pocit euforie a radosti po odchodu se mnou zůstal ještě několik dní. Chtěl jsem se dotknout té nespoutané nevinnosti a zářící mladistvosti, které čišely z Čapkova díla a to bez náznaku umělecké propagandy.

Train
45cm x 45cm / Acrylic on Canvas
Theatre
110cm x 90cm / Acrylic on Canvas
Swan
20cm x 20cm / Acrylic on Canvas (SOLD)
Sunbather
40cm x 40cm / Acrylic on Canvas (SOLD)
Steve
45cm x 45cm / Acrylic on Canvas
Mia
70cm x 50cm / Acrylic on Canvas (SOLD)
New world
100cm x 80cm / Acrylic on Canvas (SOLD)
Muzeum
70cm x 50cm / Acrylic on Canvas
Simona
50cm x 50cm / Acrylic on Board
Pony
20cm x 20cm / Acrylic on Canvas (SOLD)
Ship
45cm x 45cm / Acrylic on Canvas
Molly
/ 50cm x 35cm / Acrylic on Canvas
Lampa
90cm x 60cm / Acrylic on Board (SOLD)
Home
70cm x 50cm / Acrylic on Canvas
Ksenia
50cm x 50cm / Acrylic on Canvas
Gillian
30cm x 20cm / Acrylic on Canvas (SOLD)
Grid1
60cm x 60cm / Acrylic and Mixed Media on Canvas (SOLD)
Grid 2
40cm x 40cm / Acrylic on Canvas (SOLD)
Grid 3
40cm x 40cm / Acrylic on Canvas (SOLD)
Grid 4
40cm x 40cm / Acrylic on Canvas (SOLD)
Grid 5
40cm x 40cm / Acrylic on Canvas (SOLD)
Grid 6
40cm x 40cm / Acrylic on Canvas (SOLD)
Grid 7
Show More
Family
70cm x 50cm / Acrylic on Canvas
Gallery
70cm x 50cm / Acrylic on Canvas (SOLD)
Frankie
50cm x 50cm / Acrylic on Canvas (SOLD)
Eva and Dave
70cm x 50cm / Acrylic on Canvas (SOLD)
Dasha
90cm x 70cm / Acrylic on Canvas (SOLD)
Dream
70cm x 50cm / Acrylic on Canvas (SOLD)
Dalek
50cm x 50cm / Acrylic on Canvas (SOLD)
The Gang
60cm x 40cm / Acrylic on Canvas (SOLD)
Anastasia
70cm x 50cm / Acrylic on Canvas (SOLD)
Wicked Student
50cm x 50cm / Acrylic on Canvas
Baxi
50cm x 50cm / Acrylic on Board
Show More

©2020 by Michael Rowland.