Colourblind 2009-2010

These paintings were to be a kind of anti-intellectual statement influenced strongly by Josef Capek, whose retrospective was, at that time, on at the Prague castle. There was no one particular painting there which I could profess to have loved but the feeling of elation I felt on leaving stayed with me for days. I wanted to touch on that unfettered innocence and bright youthfulness which leapt from Capek's work with no hint of artistic propaganda.

Barvoslepý  2009-2010

Tyto obrazy měly být jakýmsi anti-intelektuálním prohlášením silně ovlivněným Josefem Čapkem, jehož retrospektiva byla v té době vystavěna na Pražském hradě. Nebyl tam žádný konkrétní obraz, o kterém bych mohl tvrdit, že jsem se hned zamiloval, ale pocit euforie a radosti po odchodu se mnou zůstal ještě několik dní. Chtěl jsem se dotknout té nespoutané nevinnosti a zářící mladistvosti, které čišely z Čapkova díla a to bez náznaku umělecké propagandy.

Train
Train

45cm x 45cm / Acrylic on Canvas

Theatre
Theatre

110cm x 90cm / Acrylic on Canvas

Swan
Swan

20cm x 20cm / Acrylic on Canvas (SOLD)

Sunbather
Sunbather

40cm x 40cm / Acrylic on Canvas (SOLD)

Steve
Steve

45cm x 45cm / Acrylic on Canvas

Mia
Mia

70cm x 50cm / Acrylic on Canvas (SOLD)

New world
New world

100cm x 80cm / Acrylic on Canvas (SOLD)

Muzeum
Muzeum

70cm x 50cm / Acrylic on Canvas

Simona
Simona

50cm x 50cm / Acrylic on Board

Pony
Pony

20cm x 20cm / Acrylic on Canvas (SOLD)

Ship
Ship

45cm x 45cm / Acrylic on Canvas

Molly
Molly

/ 50cm x 35cm / Acrylic on Canvas

Lampa
Lampa

90cm x 60cm / Acrylic on Board (SOLD)

Home
Home

70cm x 50cm / Acrylic on Canvas

Ksenia
Ksenia

50cm x 50cm / Acrylic on Canvas

Gillian
Gillian

30cm x 20cm / Acrylic on Canvas (SOLD)

Grid1
Grid1

60cm x 60cm / Acrylic and Mixed Media on Canvas (SOLD)

Grid 2
Grid 2

40cm x 40cm / Acrylic on Canvas (SOLD)

Grid 3
Grid 3

40cm x 40cm / Acrylic on Canvas (SOLD)

Grid 4
Grid 4

40cm x 40cm / Acrylic on Canvas (SOLD)

Grid 5
Grid 5

40cm x 40cm / Acrylic on Canvas (SOLD)

Grid 6
Grid 6

40cm x 40cm / Acrylic on Canvas (SOLD)

Grid 7
Grid 7
Family
Family

70cm x 50cm / Acrylic on Canvas

Gallery
Gallery

70cm x 50cm / Acrylic on Canvas (SOLD)

Frankie
Frankie

50cm x 50cm / Acrylic on Canvas (SOLD)

Eva and Dave
Eva and Dave

70cm x 50cm / Acrylic on Canvas (SOLD)

Dasha
Dasha

90cm x 70cm / Acrylic on Canvas (SOLD)

Dream
Dream

70cm x 50cm / Acrylic on Canvas (SOLD)

Dalek
Dalek

50cm x 50cm / Acrylic on Canvas (SOLD)

The Gang
The Gang

60cm x 40cm / Acrylic on Canvas (SOLD)

Anastasia
Anastasia

70cm x 50cm / Acrylic on Canvas (SOLD)

Wicked Student
Wicked Student

50cm x 50cm / Acrylic on Canvas

Baxi
Baxi

50cm x 50cm / Acrylic on Board