Elpsis Boo 2010 – 2012

The Painted Novel

These paintings are all part of an ongoing conceptual project to fit in with a Dadaist trilogy I am writing. Individual paintings are occasionally used as chapters of the novels.
This form of writing and painting is akin to reaching a meditative dream state – recognising forms and images in the same detached way that the mind throws ideas into the maelstrom of ones sleep-thoughts. 
It helps to reveal oneself to oneself. To rally against the violence of enforced repression; to preempt and undermine judgement from others who can never know what is behind another's eyes; the eyes being less a 'window to the soul' and more a mirror of the viewer's own prejudices. 
It is a non judgemental, pacifistic approach to the objective notions we all experience subjectively. 
I don’t write or paint things that have happened but things which have not yet happened. The pen and the images beat my thoughts to it. If we have time to think a thought, then it has already been rehearsed and analysed before we go to all the effort of writing it down or painting it; that way we can hide from ourselves; become complicit xenophobes of our own instincts.
Within the writings of the Dada group one could often find scribbles / squiggly lines / and erratic changes of font. This all created a lovely syntax between the word as a representation of a thing or the word as a thing in itself (a picture).
The purpose of painting certain chapters on canvas, as collages, is to produce in the reader (when reading the typed word) a true sense of colour in the text; a sense of urgency, a sense of abstraction, of life, of difference.

Elpsis Boo 2010 – 2012

Namalovaný román

Tyto obrazy jsou součástí probíhajícího koncepčního projektu, tak aby zapadaly do dadaistické trilogie, kterou píši. Jednotlivé obrazy jsou občas používány jako kapitoly románů.
Tato forma psaní a malování je podobná dosažení stavu meditativního snu - rozpoznání formy a obrazů, stejně odloučených jako mysl, hází myšlenky do víru spánku. 
Pomáhá odhalit sám sebe. Jít proti násilí nuceného útlaku; předejít a oslabit rozsudek od ostatních, kteří nikdy neví, co se skrývá za cizíma očima; přičemž oči jsou menší "okno do duše" a větší zrcadlo vlastních předsudků diváka.
Je to nekriticky pacifistický přístup k objektivním názorům, které všichni prožíváme subjektivně.
Nechci psát ani malovat věci, které se staly, ale věci, které se dosud nestaly. Pero a obrazy jsou rychlejší než mé myšlenky. Pokud budeme mít čas přemýšlet nad myšlenkou, pak je to již nacvičené a analyzované, dříve než vydáme veškerou snahu napsat to nebo namalovat; je to způsob, jak se můžeme schovat sami před sebou; stát se spoluviníky, xenofoby našich vlastních instinktů.
Ve spisech skupiny Dada se často daly najít čmáranice / zakroucené linky / a nevyzpytatelné změny typu písma. To vše vytvořilo krásnou syntaxi mezi slovem jako reprezentací věci nebo slova jako věci sama o sobě (obrázek).
Účelem malování některých kapitol na plátno, jako koláže, je dát čtenáři (při čtení psaného slova) opravdový pocit barvy v textu; pocit naléhavosti, smysl pro abstrakci, cit ze života, z rozdílu.

Unidentified Object
Unidentified Object

100cm x 70cm / Acrylic and Mixed Media on Canvas

Tania
Tania

100cm x 80cm / Acrylic on Canvas

To Thine Own Self Be True
To Thine Own Self Be True

100cm x 80cm / Acrylic and Mixed Media on Canvas

Marx Bratri
Marx Bratri

100cm x 80cm / Acrylic on Canvas

Musical Chess
Musical Chess

100cm x 80cm / Acrylic on Canvas

Into the Void
Into the Void

100cm x 80cm / Acrylic and Mixed Media on Canvas

Borosus
Borosus

100cm x 80cm / Acrylic and Mixed Media on Canvas

Golden ass - sold/prodáno
Golden ass - sold/prodáno

100cm x 100cm / Acrylic and Mixed Media on Canvas (SOLD)

Killer monkey
Killer monkey

110cm x 90cm / Acrylic and Mixed Media on Canvas

Hippo
Hippo

135cm x 80cm / Acrylic and Mixed Media on Canvas

Blue lagoon
Blue lagoon

100cm x 80cm / Acrylic and Mixed Media on Canvas

Fold here
Fold here

110cm x 90cm / Acrylic and Mixed Media on Canvas

Kungfu pancake
Kungfu pancake

100cm x 210cm / Acrylic and Mixed Media on Canvas

Mia
Mia

110cm x 100cm / Acrylic on Canvas

Nuffinks changed
Nuffinks changed

100cm x 80cm / Acrylic and Mixed Media on Canvas

E.T.
E.T.

100cm x 80cm / Acrylic and Mixed Media on Canvas

Petra
Petra

90cm x 110cm / Acrylic and Mixed Media on Canvas

Elpsisboo
Elpsisboo

100cm x 70cm / Acrylic on Board

That sawesome
That sawesome

100cm x 80cm / Acrylic on Board

Scary monsters
Scary monsters

100cm x 70cm / Acrylic on Board

Krtek sold/prodáno
Krtek sold/prodáno
School bag
School bag

100cm x 70cm / Acrylic on Board

Minnie
Minnie

90cm x 70cm / Acrylic on Canvas

Stepanka sold/prodáno
Stepanka sold/prodáno

100cm x 80cm / Acrylic on Canvas (SOLD)

Sonof a bitch
Sonof a bitch

100cm x 80cm / Acrylic on Canvas