Elpsis Boo 2010 – 2012

The Painted Novel

These paintings are all part of an ongoing conceptual project to fit in with a Dadaist trilogy I am writing. Individual paintings are occasionally used as chapters of the novels.
This form of writing and painting is akin to reaching a meditative dream state – recognising forms and images in the same detached way that the mind throws ideas into the maelstrom of ones sleep-thoughts. 
It helps to reveal oneself to oneself. To rally against the violence of enforced repression; to preempt and undermine judgement from others who can never know what is behind another's eyes; the eyes being less a 'window to the soul' and more a mirror of the viewer's own prejudices. 
It is a non judgemental, pacifistic approach to the objective notions we all experience subjectively. 
I don’t write or paint things that have happened but things which have not yet happened. The pen and the images beat my thoughts to it. If we have time to think a thought, then it has already been rehearsed and analysed before we go to all the effort of writing it down or painting it; that way we can hide from ourselves; become complicit xenophobes of our own instincts.
Within the writings of the Dada group one could often find scribbles / squiggly lines / and erratic changes of font. This all created a lovely syntax between the word as a representation of a thing or the word as a thing in itself (a picture).
The purpose of painting certain chapters on canvas, as collages, is to produce in the reader (when reading the typed word) a true sense of colour in the text; a sense of urgency, a sense of abstraction, of life, of difference.

Elpsis Boo 2010 – 2012

Namalovaný román

Tyto obrazy jsou součástí probíhajícího koncepčního projektu, tak aby zapadaly do dadaistické trilogie, kterou píši. Jednotlivé obrazy jsou občas používány jako kapitoly románů.
Tato forma psaní a malování je podobná dosažení stavu meditativního snu - rozpoznání formy a obrazů, stejně odloučených jako mysl, hází myšlenky do víru spánku. 
Pomáhá odhalit sám sebe. Jít proti násilí nuceného útlaku; předejít a oslabit rozsudek od ostatních, kteří nikdy neví, co se skrývá za cizíma očima; přičemž oči jsou menší "okno do duše" a větší zrcadlo vlastních předsudků diváka.
Je to nekriticky pacifistický přístup k objektivním názorům, které všichni prožíváme subjektivně.
Nechci psát ani malovat věci, které se staly, ale věci, které se dosud nestaly. Pero a obrazy jsou rychlejší než mé myšlenky. Pokud budeme mít čas přemýšlet nad myšlenkou, pak je to již nacvičené a analyzované, dříve než vydáme veškerou snahu napsat to nebo namalovat; je to způsob, jak se můžeme schovat sami před sebou; stát se spoluviníky, xenofoby našich vlastních instinktů.
Ve spisech skupiny Dada se často daly najít čmáranice / zakroucené linky / a nevyzpytatelné změny typu písma. To vše vytvořilo krásnou syntaxi mezi slovem jako reprezentací věci nebo slova jako věci sama o sobě (obrázek).
Účelem malování některých kapitol na plátno, jako koláže, je dát čtenáři (při čtení psaného slova) opravdový pocit barvy v textu; pocit naléhavosti, smysl pro abstrakci, cit ze života, z rozdílu.

Unidentified Object
100cm x 70cm / Acrylic and Mixed Media on Canvas
Tania
100cm x 80cm / Acrylic on Canvas
To Thine Own Self Be True
100cm x 80cm / Acrylic and Mixed Media on Canvas
Marx Bratri
100cm x 80cm / Acrylic on Canvas
Musical Chess
100cm x 80cm / Acrylic on Canvas
Into the Void
100cm x 80cm / Acrylic and Mixed Media on Canvas
Borosus
100cm x 80cm / Acrylic and Mixed Media on Canvas
Golden ass - sold/prodáno
100cm x 100cm / Acrylic and Mixed Media on Canvas (SOLD)
Killer monkey
110cm x 90cm / Acrylic and Mixed Media on Canvas
Hippo
135cm x 80cm / Acrylic and Mixed Media on Canvas
Blue lagoon
100cm x 80cm / Acrylic and Mixed Media on Canvas
Fold here
110cm x 90cm / Acrylic and Mixed Media on Canvas
Kungfu pancake
100cm x 210cm / Acrylic and Mixed Media on Canvas
Mia
110cm x 100cm / Acrylic on Canvas
Nuffinks changed
100cm x 80cm / Acrylic and Mixed Media on Canvas
E.T.
100cm x 80cm / Acrylic and Mixed Media on Canvas
Petra
90cm x 110cm / Acrylic and Mixed Media on Canvas
Elpsisboo
100cm x 70cm / Acrylic on Board
That sawesome
100cm x 80cm / Acrylic on Board
Scary monsters
100cm x 70cm / Acrylic on Board
Krtek sold/prodáno
School bag
100cm x 70cm / Acrylic on Board
Minnie
90cm x 70cm / Acrylic on Canvas
Stepanka sold/prodáno
100cm x 80cm / Acrylic on Canvas (SOLD)
Sonof a bitch
100cm x 80cm / Acrylic on Canvas
Show More

©2020 by Michael Rowland.