Vietnam Drawings 2014

The colour, noise and vibrancy on the streets of Saigon and Hanoi were so beguiling that I did not turn to my usual 'pop' resources for inspiration. The streets themselves were an intoxicating collage of pop culture and literature.

Skici z Vietnamu 2014

Barva, hluk a živost v ulicích Saigonu a Hanoje byly tak okouzlující, že jsem se pro inspiraci neobrátil ke svým obvyklým “pop“ zdrojům. Ulice samy o sobě byly opojnou koláží pop kultury a literatury.